Oer Kano IJzertijd

In Nigtevecht, bouwrijpmaken van het plan Oost en Vecht, langs het fietspad van Nigtevecht naar Weesp , 1987, is door 2 jongens, Marc en Remco van der Aa, kano uit de IJzertijd gevonden.
De kano is toen blootgelegd en daarna weer toegedekt zodat er geen gevaar bestaat dat hij wordt aangetast. Hij ligt nog steeds in de berm in het verlengde van de Garstenstraat.
Dit was een heel belangrijke vondst voor Nederland. De boot is acht meter zestig lang, een meter breed en zevenenveertig centimeter diep! en er zijn zwaluwstaartverbindingen toegepast voor reparatie van de bodem.
Destijds verscheen de vondst onder meer op de voorpagina van de Telegraaf en de Nieuwe Weesper.
Het Archeologisch Scheepvaartmuseum in Ketelhaven heeft destijds de boot blootgelegd en zij hebben de boot geconserveerd.

omhoog

De Gooi- en Eemlander 25 Februari 1987

Krant artikel :
De Gooi- en Eemlander, Woensdag 25 Februari 1987.

Conserveren blijkt te duur.


Nigtevechtse boot dateert van voor onze jaartelling

Nigtevecht - De vorige week door twee jeugdige Nigtevechters aangetroffen boot is tussen de 2000 en 2500 jaar oud. Dit hebben deskundigen van het Scheepvaartmuseum in Ketelhaven gistermiddag aan de hand van potscherven vast gesteld. Het vaartuig, een uitgeholde zes meter lange boomstam, zal vanwege de hoge kosten (ƒ50.000,-) niet geconserveerd worden.

In een half-gegraven sloot op het bouwterrein Klein-Muiden, even ten noorden van Nigtevecht, troffen Marc en Remco van der Aa vorige week het puntje van het vaartuig aan.
De vondst leek provinciaal archeoloog drs W.J. van tent op het eerste oog al interessant genoeg om de deskundigen van het Ketelhavense Scheepvaartmuseum in te schakelen.
Gisteren werd de gehele boot bloot gelegd. In eerste instantie leek het erop dat de uitgeholde boomstam duizendjaar oud was. In de middaguren werden echter potscherven aangetroffen uit de zogenaamde ijzertijd. Onderzoek leerde dat deze resten dateren van 400 tot 200 voor onze jaartelling. Soortgelijke scherven, van zogenaamde kogelpotten, werden eerder aangetroffen bij Baambrugge en het weespse Aetsveld.

Techniek
De deskundigen ontdekten in het hout een voor die tijd unieke reparatietechniek in de eens gescheurde bodem. De toenmalige gebruikers hadden het euvel verholpen door op kunstige wijze een (houten) verbindingsstuk in de bodem aan te brengen. Voorts kregen ook de in achter in de boot uitgesneden spanten het stempel "zeer bijzonder" opgedrukt.
"we hebben wel eens zo'n type boot in Zwammerdam opgegraven maar deze technieken zijn toen niet aangetroffen. Heel interessant". zo vertelde een medewerker van het Scheepvaartmuseum. De geschiedschrijving van Nigtevecht gaat terug tot ongeveer 1000 jaar na Christus. De vondst van de scherven en de boot maken het aannemelijk dat in het gebied tussen Weesp en Nigtevecht ver voor die tijd een nederzetting geweest moet zijn.
Het boomstamvaartuig wordt vandaag uitvoerig gefotografeerd, enkele delen zelfs op ware grote. De vondst zal daarna worden ingetekend. Het conserveren kost een slordige achtduizend gulden per vierkante meter. "Ze hebben verteld dat dit te duur wordt. Nadat alles geregistreerd is, wordt het gat weer dicht gegooid", zo vertelden Marc en Remco spijtig.
Beiden hadden van hun school, de Naardense Ministerparkschool, een dagje vrijaf gekregen om de opgraving van hun vondst te kunnen volgen.

omhoog

de Nieuwe Weesper 26 Februari 1987

Krant artikel :
de Nieuwe weesper, Donderdag 26 Februari 1987.

Kano uit ijzertijd in grond Nigtevecht.


Nigtevecht - Twee broers uit Nigtevecht, Marc en Remco van der Aa hebben vorige week in hun woonplaats een historisch belangrijke vondst gedaan op het terrein bestemmingsplan Klei-Muiden.
Zo'n anderhalve meter onder de grond stuitten de broers op een bootje, dat na onderzoek een zogenaamde boomstamkano blijkt te zijn uit de ijzertijd. De kano is volgens archeologen minstens 2.500 jaar oud.

Nadat de broers melding maakten van hun ontdekking is de kano bloot gelegd. Het blijkt een boomstamkano te zijn van zes meter lengte. in de buurt van de boot werden scherven gevonden van een ronde zwarte pot die stamt uit de tweede tot vierde eeuw voor Christus.
Volgens gemeentesecretaris van der Aa (de vader van de vinders), kan de kano nog ouder zijn. ''De archeologen zijn afgegaan op de ouderdom van de pot die in de buurt werd gevonden. Die kan er echter ook later terecht zijn gekomen zodat de kano nog ouder zou kunnen zijn."

De rijksdienst voor oudheidkundig bodem onderzoek houdt zich met de kano bezig. Een bepaalde onderzoeks-methode (de zogenaamde c14-methode die onderzoekt op radio-actieve straling) moet uitwijzen uit welke tijd de kano precies stamt.

omhoog

De Telegraaf 26 Februari 1987

Krant artikel :
De Telegraaf , Donderdag 26 Februari 1987.

Tweeduizend jaar oude kano blootgelegd.


 • Langs het fietspad van Nigtevecht naar Weesp is een ruim 2000 jaar oude boomstamkano bloot komen te liggen.
  De twee zoons van loco-gemeentesecretaris de heer J. van der Aa zagen in een net gegraven sloot de contouren van de kano, waar-op onmiddellijk een onderzoek werd ingesteld.
  Gisteren bogen vijf archeologen van het Museum voor Scheepsarcheologie zich over de goed geconserveerde ruim zes meter lange kano.
  Er werden delen van ronde potten in de kano gevonden.
  Volgens loco-gemeentesecretaris de heer J. van der Aa zal de vondst met plastic afgedekt worden en weer onder zand verdwijnen.
  "Momenteel is het te duur om de hele uitgeholde boomstam te bergen".

omhoog

de Nieuwe Weesper 5 Maart 1987

Krant artikel :
de Nieuwe weesper, 5 Maart 1987.

Stichting ijvert voor behoud kano Nigtevecht.


  Nigtevecht - Er is een stichting tot behooud van de boomstamkano in Nigtevecht in het leven geroepen.
  Initiatiefnemer is de gemeentesecretaris de heer J. van der Aa van Nigtevecht.
  De boomstamkano die enkele weken geleden in de grond in Nigtevecht is gevonden blijkt een bijzonder exemplaar te zijn.
  Met zijn leeftijd van ongeveer 2500 jaar staat de kano uit de ijzertijd volgens van der Aa op de tweede plaats van de wereldranglijst.
  Enkele jaren geleden werd een boot gevonden in Pesse in Drenthe van maar liefst 8000 jaar oud.
  Voor zover bekend is dat het oudst bewaarde vaartuig van de wereld.

  De historische vondst in Nigtevecht werd gedaan door twee zoons van de gemeentesecretaris , Remco en Marc van der Aa. Het is een uitgeholde boomstam van het soort waarmee de Batavieren de Rijn afzakten. Volgens van der Aa is het bijna zeker dat in de buurt waar de kano is gevonden (het bestemmingsplan Klein-Muiden) ook een nederzetting moet zijn geweest. "Er moeten bijna zeker mensen in die buurt hebben gewoond. Wanneer in de loop der jaren scherven worden gevonden, bijvoorbeeld wanneer sloten worden uitgebaggerd, krijgen we daar zekerheid over", verteld van der Aa.

  De Nigtevechtse kano is acht meter zestig lang, een meter breed en zevenenveertig centimeter diep. Nu het historische vaartuig aan de buitenlucht is blootgesteld moet het geconserveerd worden, wil het niet aan verrotting tem prooi vallen. Dat conserveren is echter een kostbare geschiedenis : het gaat ongeveer 50.000 gulden kosten om de kano te behouden.

  Vandaar dat is besloten een stichting te vormen om aan het benodigde geld te komen. Van der Aa :"We willen proberen via bedrijven en particulieren geld bij elkaar te krijgen. Eén bedrijf heeft al een donatie van 250 gulden toegezegd en drie andere bedrijven hebben er honderd gulden voor over om de kano te behouden. We gaan komend weekend op de Hisw in de RAI via folders mensen warm proberen te maken ons financieel te steunen. Dat kan op ons bankrekeningnummer bij de Rabo-bank in Weesp :34.31.82.777".

  De boot is onderzocht door mensen van de Rijksdienst IJsselmeerpolders van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat dat verantwoordelijk is voor het opgraven van wrakken in polders. De kano is daarna afgedekt met plastic waarin gaten zijn gemaakt om vocht door te laten. Morgen gaat van de Aa praten met deskundigen van het Archeologisch Scheepvaartmuseum in Ketelhaven over de kano.

  Het eerste onderzoek stond onder auspiciën van de provinciale archeoloog de heer van Tent. Ook hij spreekt van een zeer interessante vondst. "De kano is met name zo interessant omdat de datering vrij goed is vast te stellen. Op de bodem van de kano lagen enkele potscherven uit de ijzertijd. We kunnen met grote zekerheid aannemen dat die pot daar niet toevallig lag en dat we die tijd ook als leidraad kunnen nemen voor datering van de boot".

  Wanneer begonnen wordt met conserveren van het vaartuig hangt af van de donaties die bij de stichting binnen komen.

omhoog

2002-2013, Ronald van Nigtevecht, www.vannigtevecht.nl
Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd, in enige vorm of op enige wijze, electronisch of mechanisch inclusief fotokopieren, opnemen, of met enig informatie opslag en verzamel systeem, voor commercieel gebruik, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ronald van Nigtevecht.